12η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27-6-2023, ώρα 18:00.

Συνεδρίαση