13η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 9-4-2021 και ώρα 13:00.-


Συνεδρίαση