13η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 12-9-2022, ώρα 14:30.