13η/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 21-8-2023 και ώρα 11:30.