14η/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.-