14η/2021 και 15η/2021 συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 28-9-2021 και

  • Ώρα 15:00 – 14η τακτική συνεδρίαση.
  • Ώρα 15:30 – 15η ειδική συνεδρίαση.