14η/2021 και 15η/2021 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 27-9-2021,

  • Ώρα 19:00 – 14η ειδική συνεδρίαση.
  • Ώρα 19:30 – 15η τακτική συνεδρίαση.