14η/2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Έκτακτη)

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει εκτάκτως, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 9-11-2022 και ώρα 20:00.

Συνεδρίαση