15 Μαρτίου • Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Κλιματική Αλλαγή

► Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου), ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη συνεργασία του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “REVERTER- Deep REnovation roadmaps to decrease households VulnERability To Energy poverty”, στο οποίο συμμετέχουν το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Ένωση Καταναλωτών – «Η Ποιότητα Της Ζωής» (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE, και έχει ως στόχο τη συμβολή των φορέων αυτών στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους.    

Βασικός στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών, ειδικά των πιο ευάλωτων, σε επιδοτούμενες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας γραφείων «υπηρεσιών μιας στάσης», της οργάνωσης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, αλλά και της προσπάθειας αλλαγής υφιστάμενων σχετικών προγραμμάτων και πολιτικών, στο βαθμό που είναι εφικτό για την άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

► Στο στόχο αυτό, θα συμβάλει με τη συμμετοχή του ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και τη συνεργασία του με τους συμμετέχοντες εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς. Η συνεργασία αυτή θα εγκαινιαστεί με μια θεματική εκδήλωση για τα ζητήματα της Ενεργειακής Φτώχειας, τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Χρήσιμα στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια

► Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα κρίσιμο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς στερεί από τους ανθρώπους το βασικό κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, απολύτως αναγκαίο για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, και σχετίζεται με σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

► Η ενεργειακή φτώχεια είναι κατά βάση συνδεδεμένη με τις υψηλές τιμές ενέργειας, το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών. Εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη (τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2022), το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί.

► Ειδικά για την Ελλάδα, το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού – πριν την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών – το 26,3% των Ελλήνων πολιτών δήλωνε καθυστέρηση στην αποπληρωμή των λογαριασμών για ενεργειακές υπηρεσίες (έναντι 6,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και το 17,5% δήλωνε αδυναμία διατήρησης ιδανικής θερμοκρασίας εντός τους κατοικίας τους (έναντι 6,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Παράλληλα, περίπου το 10% των πολιτών δαπανούσε ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός του στην κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών και, στον αντίποδα, ένα αντίστοιχο ποσοστό παρουσίαζε ασυνήθιστα χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ως αποτέλεσμα του χαμηλού του εισοδήματος.