15η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 15η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2-5-2023 και ώρα 9:00.