15η/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π. (Έκτακτη)

Τμήμα Αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 8-9-2023 και ώρα 15:00.