16η/2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει, διά τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 15:30.-