16η/2021 και 17η/2021 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 4-10-2021,

  • Ώρα 19:00 – 16η ειδική συνεδρίαση.
  • Ώρα 19:30 – 17η τακτική συνεδρίαση. 

Συνεδριάσεις