16η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Μ. Δευτέρα  26-4-2021 και ώρα 13:00.-


Συνεδρίαση