16η/2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει διά περιφοράς την Παρασκευή 12-11-2021 και ώρα 12:00.