16η/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π.

Τμήμα Πολιτισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 2-9-2022 και ώρα 19:00.