16η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 16η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15-5-2023 και ώρα 13:00.