16η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης την Κυριακή 3-9-2023 και ώρα 10:00.

Δείτε τη συνεδρίαση