17η/2018 και 18η/2018 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου συνεδριάζει την Τετάρτη 28-11-2018 και ώρα 15:00 (17η/2018 τακτική συνεδρίαση) και ώρα 16:00 (18η/2018 ειδική συνεδρίαση).