17η/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30.-