17η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει διά τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 4-8-2020 και ώρα 18:00.-