17η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Τμήμα Αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi εκτάκτως, διά περιφοράς, τη Δευτέρα 24-10-2022 και από ώρα 12:40 έως 14:40.