17η/2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 15:30.