17η/2023, 18η/2023 και 19η/2023 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης την Παρασκευή 8-9-2023 και

► Ώρα 16:30 – 17η συνεδρίαση.
► Ώρα 17:00 – 18η συναδρίαση.

Δείτε τις συνεδριάσεις