17η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 17η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23-5-2023 και ώρα 13:00.