17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16621