18η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 14-10-2021 και ώρα 15:00.

Συνεδρίαση