18η/2022 και 19η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 15-10-2022 και ώρα 14:30 (18η τακτική συνεδρίαση) και ώρα 14:45 (19η ειδική συνεδρίαση).