18η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 18η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25-5-2023 και ώρα 14:00.