18η/2023 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

► Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 2-8-2023 και ώρα 15:30.