18η και 19η/2019 συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει την Τρίτη 16-7-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.-