1η/2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει την Τετάρτη 13-3-2019 και ώρα 14:30, στο δημοτικό κατάστημα.-