1η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας

Η Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει την Τρίτη 11-2-2020 και ώρα 15:00, στο δημοτικό κατάστημα.-