1η/2020 συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Αττικής συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 15:30.-