1η/2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 14:30.