1η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 18:00 .-

Αποφάσεις 1ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους και ορισμό προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας» κατόπιν παραίτησης του.
2 Λήψη απόφασης για τη δημιουργία χώρου αναμονής ταξί στο Μετρό Δάφνης.
3 Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
4 Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την  εκδήλωση χιονοπτώσεων παγετού του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
5 Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης ακινήτου στην οδό Ησαΐα Σαλώνων 11 & Παρνασσίδος 18 με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, με κατάργηση της πρώτης.
6 Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης ακινήτου στην οδό Λεμεσού 10 με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων , με κατάργηση της πρώτης.
7 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τοπικής Ανάπτυξης (επιτροπές του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ – ΑΔΣ 430/2019).
8 Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
9 Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019