1η/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 7-2-2022 και ώρα 18:30.