1η/2023 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 1-2-2022 και ώρα 14:00.