1η/2023 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Πέμπτη 26-1-2023 και ώρα 9:00, στο δημοτικό κατάστημα.