1η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 1/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 11-1-2023, ώρα 13:00.