1η/2023 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει εκτάκτως, την Κυριακή 8-1-2023 και ώρα 12:30.