1η/2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

ΣΕΜ

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00.