20η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει την Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.-