20η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 20η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 16-5-2022 και ώρα 13:00.