20η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 5-12-2022 και ώρα 14:30.