20η/2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 15:30.