20η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 20η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-5-2023 και ώρα 13:00.