20η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης τη Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα 17:00.

Δείτε τη συνεδρίαση