20η/2023 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

► Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει την Τετάρτη 6-9-2023 και ώρα 15:30, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι
για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στοΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.