20η και 21/2020 συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 21-12-2020,

  • ώρα 15:00 (20η συνεδρίαση/2020) και
  • ώρα 15:30 (21η συνεδρίαση, με θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 του νομικού προσώπου).-